possible use

  1. muhtemel kullanma yeri
bir şeyi yapmak için bütün olanakları kullanmak Verb