possible use

bir şeyi yapmak için bütün olanakları kullanmak Fiil