pump priming

  1. Noun ekonomik destek(leme): millî ekonomiyi kalkındırmak için devlet bütçesinden para harcama.
emme basma tuluma
(US) tulumbanın silindirine su döküp işlemeye hazırlama
ticareti hızlandırmak için para sarf etme