put something into practice

  1. Verb bir şeyi uygulamak
tatbik sahasına koymak Verb