relevant

  1. Adjective ilgili, alâkalı, -e ait.
    The relevant documents. All relevant information. This point is not really
    relevant and we had better move on … I can use all the material that is relevant . The film was relevant to what was discussed in class.
  2. Adjective münasip, uygun.
  3. Adjective bağıl, nispî, izafî.
alakasız Adjective
kanunen uygun
ilgili makam
uygun maliyet (bir karar alma işleminde kullanılabilecek en uygun maliyet
uygun maliyet
ilgili masraflar Noun
ilgili evrak
ilgili belge
işe yarar delil
ilgili coğrafi pazar Noun, Competition Law
kanunen uygun
ilgili bilgi
ilgili kanun Noun
ilgili mevzuat Noun, Law
ilgili pazar Noun, Competition Law
sözleşme konusu ürünler pazarı
ilgili Noun
ilgili ürün pazarı Noun, Competition Law
ilgili hükümler Noun
ilgili hüküm kmüler Noun
...'in ilgili kısmı şu şekildedir: "..."
davanın esası ile ilgili bütün gerçekler Noun
ilgili literatürü incelemek Verb
bütün ilgili faktörleri değerlendirmek Verb
hakimin davayı aydınlatma ödevi, hakimin davayı aydınlatma görevi, hakimin davayı aydınlatma yükümlülüğü Noun, Law
davanın esası ile ilgili talepler davanın esasına ait hususlar Noun