1. Sıfat ilgili, alâkalı, -e ait.
    The relevant documents. All relevant information. This point is not really
    relevant and we had better move on … I can use all the material that is relevant . The film was relevant to what was discussed in class.
  2. Sıfat münasip, uygun.
  3. Sıfat bağıl, nispî, izafî.
alakasız Sıfat
kanunen uygun
ilgili makam
uygun maliyet (bir karar alma işleminde kullanılabilecek en uygun maliyet
uygun maliyet
ilgili masraflar İsim
ilgili evrak
ilgili belge
işe yarar delil
ilgili coğrafi pazar İsim, Rekabet Hukuku
kanunen uygun
ilgili bilgi
ilgili kanun İsim
ilgili mevzuat İsim, Hukuk
ilgili pazar İsim, Rekabet Hukuku
sözleşme konusu ürünler pazarı
ilgili İsim
ilgili ürün pazarı İsim, Rekabet Hukuku
ilgili hükümler İsim
ilgili hüküm kmüler İsim
...'in ilgili kısmı şu şekildedir: "..."
davanın esası ile ilgili bütün gerçekler İsim
ilgili literatürü incelemek Fiil
bütün ilgili faktörleri değerlendirmek Fiil
hakimin davayı aydınlatma ödevi, hakimin davayı aydınlatma görevi, hakimin davayı aydınlatma yükümlülüğü İsim, Hukuk
davanın esası ile ilgili talepler davanın esasına ait hususlar İsim