restrict to thirty miles an hour in built-up areas

  1. Verb meskûn bölgeler trafiğinin azami hızını otuz mil ile sınırlamak