shut your mouth

  1. ağzını kapa
  2. konuşma
(a) sus(tur)mak, sesini kesmek, ağzını kapamak, (çoğunlukla emir olarak kullanılır).
Shut your mouth,
you stupid fool! (b)
well, shut my mouth
G ABD Şaştım kaldım! (c) sır saklamak, ağzını açmamak, kimseye söylememek.
He kept his mouth shut about it.
susmak, ağzını kapamak.
susmak, ağzını kapamak, sır saklamak, ketum olmak.
tıksırmak Verb