stand out

  1. (a) göze çarpmak/batmak, sivrilmek, belirmek, tebarüz etmek, (b) karşı koymakta direnmek/inat etmek,

    mec. Nuh deyip peygamber dememek.
talebinde ısrar etmek Verb
üstün, değerli, kıymetli (kimse).
ayrıksın, başkalarına uymayan ve acayip fikirlerinde direnen kimse.
bir düşmana karşı dayanmak Verb
birşeye itiraz etmek Verb
birşeyle mücadele etmek Verb
birşeyin karşısında durmak Verb
birşeye karşı çıkmak Verb
birşeyi reddetmek Verb
birlikte gitmemek Verb
engine açılmak.
denize çıkmak Verb
... ile öne çıkmak Verb
üstün, değerli, kıymetli (kimse).
ayrıksın, başkalarına uymayan ve acayip fikirlerinde direnen kimse.