stretch a principle

  1. Verb bir ilkeye çok önem vermek