unpack

  1. Verb (paket/bavul/sandık vb.) açmak, boşaltmak.
  2. Verb (eşyayı bavuldan/sandıktan) çıkarmak, boşaltmak.
  3. Verb (arabadan/attan vb.) yük indirmek.
bavulu açmak Verb