1. Fiil (paket/bavul/sandık vb.) açmak, boşaltmak.
  2. Fiil (eşyayı bavuldan/sandıktan) çıkarmak, boşaltmak.
  3. Fiil (arabadan/attan vb.) yük indirmek.
bavulu açmak Fiil