1. (eyes) slanting

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bir yana ... gibi olan