ışınölçer

  1. radiometer
calorimeter

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bir kaynaktan çıkan ışınların varlığını belirlemeye, ... ölçmeye yarayan âlet, radyometre