İnka: İspanyollar fethetmeden önce (≈ M.S. 1400) Peruda imparatorluk kuran halk. İsim
İnka imparatoru veya krallık ailesine mensup kimse. İsim

Kurtarma, kurtarılma