(ele alınması güç bir konudan, güçlükten vb.) kaçınmak

  1. Fiil to skirt round