1. Son Ek fiillerin sonuna eklenerek
    -bilir anlamı katar:
    bearable: tahammül edilebilir.
    curable:
    tedavi edilebilir.
    eatable: yenilebilir.
yetenekli, kabiliyetli, muktedir, kadir, güçlü, yapabilir.
The baby is able to walk: Bebek yürüyebiliyor.

I shall not be able to come today: Bugün gelemeyeceğim.
able bodied: sağlam vücutlu, güçlü.
Sıfat
istidatlı, hünerli, becerikli.
He is an able student: İstidatlı bir öğrencidir.
able minded: zeki, kafalı. Sıfat
maddî olanaklara sahip.
He is able to support his family: Ailesini geçindirebilir. Sıfat
sabır/tahammül edebilir.
He is able to sustain great pain: Büyük acı ve ıstıraba katlanabilir. Sıfat
gerekli hukukî şartları haiz, istihkak ehli, müstahak.
able to vote: Oy verebilir. Sıfat, Hukuk
kadir Sıfat
yüksek yetenekli kimse
bahriye onbaşısı.
etkin yardım
bir yılı ticaret gemisinde olmak üzere üç yıl tayfalık yapmış kimse
fiilen nakde sahip alıcı
bedenen ve zihnen sağlam
muktedir
mal mülk vasiyet edebilir
çalışabilir
var olmaya muktedir
tevarüs edebilir
rekabet edebilir
rekabet edebilir
ödeyebilir
usta işçi
güvenilir işçi
muktedir olmak Fiil
kadir olmak Fiil
bir şeyi satın alacak güce sahip olmak Fiil
almak Fiil
birinin nazıni çekmek Fiil
okumak Fiil
şaka kaldırmak Fiil
her şeye eli yatmak Fiil
erişilebilen
mali bakımdan güçlü
yanına yaklaşılabilir
iyi savunma avukatı olmak Fiil
birine tahammül edememek Fiil
havsalası almamak
akılı almamak
akıl erdirememek Fiil
akıl ermemek Fiil
edememek Fiil
lüks şeylerden yararlanamamak
işsiz kalmak Fiil
aklından çıkmamak
kabuğundan dışarı çıkmamak
ağzında bakla ıslanmamak
hiçbir şey anlayamamak Fiil
hatırlayamamak
birini (zihninde) çıkaramamak Fiil
hatıra gelmemek Fiil
gözü uyku tutmamak