agent orange

  1. İsim yaprak döken: ağaçların yapraklarını döktüren kuvvetli bir zehirli ilâç. ABD Ordusu Vietnam Savaşında
    kullanmıştı. Maruz kalanlarda kanser ve kusurlu doğum gibi tehlikeli hastalıklara sebep olur.