1. İsim Hollanda güveci: ağır ateşte et vb. pişirmeye mahsus kapağı sıkıca kapanan kalın çeperli kap.
  2. İsim ateşin önünde et pişirmeye mahsus önü açık madenî kap.
  3. İsim Hollanda fırını: duvarları önceden ısıtılmış tuğlalı fırın.