how the land lies

  1. İşler nasıl?
    See/find out how the land lies: İşlerin nasıl olduğunu araştırmak, zemin yoklamak, ağzını aramak.
işlerin ne şekil alacağını görmek Fiil
işlerin ne şekil alacağını bilmek
işlerin nasıl gelişeceğini görmek Fiil
durumun ne olduğunu anlamak Fiil