just so you know, ...

  1. Zarf Aklınızda bulunsun, ...
  2. Zarf Bilginiz olsun, ...
  3. Zarf Haberin olsun, ...