1. İsim basit/sade âyin: müziksiz ve korosuz kilise âyini. (bkz: High Mass )