support activities to agriculture and post-harvest crop activities (nace code: a1.6)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Tarımı destekleyici faaliyetler ve hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler (NACE kodu: 01.6)