well, ı never

!: Allah Allah, şaşılacak şey, olur şey değil, böylesini asla işitmedim/görmedim.
“You mean he actually
did it? Well, I never!” “Yani hakikaten böyle bir şey yaptı mı? Olur şey değil!”