accept bill of exchange

bir poliçeyi kabul etmek Fiil