accounting period

  1. İsim, Muhasebe muhasebe devresi
  2. İsim, Muhasebe muhasebe dönemi
  3. İsim, Vergi ve Gümrük hesap dönemi
özel muhasebe dönemi İsim, Muhasebe