1. İsim uyarı, uyarma, ikaz, ihtar.
  2. İsim öğüt, tavsiye, tenbih.
  3. İsim hafifçe azarlama, serzeniş, tekdir, tevbih.