advance bill

  1. peşin keşide edilen poliçe
  2. peşin çekilen poliçe
  3. malı göndermeden veya yüklemeden önce ihracatçı tarafından düzenlenen poliçe
  4. avans senedi