agree to a right

  1. Fiil bir hakkın varlığı konusunda mutabakata varmak