agree upon certain conditions

  1. Fiil bazı şartlarla anlaşmak
  2. Fiil bazı şartlar tahtında (koşullar çerçevesinde) kabul etmek
  3. Fiil bazı koşullar çerçevesinde kabul etmek
  4. Fiil bazı şartlar altında kabul etmek