1. başından beri, ta başından.
    He knew all along that it was a lie: Bunun bir yalan olduğunu başından beri biliyordu.
ta başlangıcından beri bundan korkuyordum
her hususta, her noktada, her yerde, baştanbaşa, tümü ile, tamamıyla.
I accepted that all along the
line. He was successful all along the line.
yol boyunca