1. performance
  2. practice
  3. İsim, Tıp operation
  4. surgical operation
open-heart surgery İsim, Tıp
post-operative complications İsim, Tıp
operating room (OR) İsim, Tıp
operating theatre İsim, Tıp
in-utero surgery İsim, Tıp
sex-change surgery İsim, Tıp
sex reassignment surgery İsim, Tıp
gender reassignment surgery İsim, Tıp
gender-confirmation surgery İsim, Tıp
gender-affirmation surgery İsim, Tıp
adenoid removal İsim, Tıp
adenoidectomy İsim, Tıp
cancer surgery İsim, Tıp
coronary artery bypass surgery İsim, Tıp
coronary bypass surgery İsim, Tıp
heart bypass İsim, Tıp
bypass surgery İsim, Tıp
coronary artery bypass surgery İsim, Tıp
coronary bypass surgery İsim, Tıp
heart bypass İsim, Tıp
bypass surgery İsim, Tıp
gastric bypass İsim, Tıp
stomach bypass İsim, Tıp
painless surgery
operation for appendicitis
endoscopic surgery İsim, Tıp
delicate surgical operation
minor operation
inoperable
post-operative infection İsim, Tıp
post-op infection İsim, Tıp
to undergo an operation Fiil
surgical expenses İsim
operating table
surgical insurance İsim
surgical fees insurance İsim
operating room (OR) İsim, Tıp
operating theatre İsim, Tıp
to undergo an operation Fiil
post-operative infection İsim, Tıp
post-op infection İsim, Tıp
to perform an operation Fiil
to operate on sb Fiil
a surgeon operates on patients

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. İşler, faâliyetler
  2. Bir doktorun tedâvi veya teşhis maksadıyle ... gerçekleştirilen cerrâhî müdâhale, operasyon