1. Geçişli Fiil çözümlemek, tahlil/analiz etmek: bir maddeyi, bir fikri basit elemanlarına ayırarak bunların cins, yapı,
    miktar, oran, görev ve birbiriyle ilgisini saptamak.
  2. Geçişli Fiil eleştirerek incelemek, derinlemesine tetkik etmek.
    to analyze a poem.
  3. Geçişli Fiil, Kimya çözüştürmek: bir bileşimi elemanlarına ayırmak ve bu elemanların cins, miktar ve oranlarını belirtmek.
  4. Geçişli Fiil, Gramer bir tümceyi dilbilgisi bakımından incelemek.
  5. Geçişli Fiil, Matematik denklem kurarak bir problemi çözmek.