antlaşmanın uygun bulunması

  1. İsim, Uluslararası Hukuk approval of a treaty