anything but

 1. asla, kat'iyen, sureti kat'iyede, hiçbir suretle.
  The plans were anything but definite: Planlar
  asla kesin değildi.
  That little bridge is anything but safe: O küçük köprü kat'iyen emin değildir.
  He's anything but fool: Hiç de aptal değildir.
  anything but that: (Tek) bu olmasın da (ne olursa olsun).
 2. …'den başka hiç, … hariç hiçbiri.
  It is nothing but laziness: Tembellikten başka bir şey değil.

  Anything but that: O olmasın da (ne olursa olsun).
hiç de … değil
…in tam tersi
…den başka herşey
herşey olabilir ama … değil
keyfi kaçmış olmak Fiil