1. Fiil alkışlamak.
    They applauded wildly at the end of the opera: Opera bitince şiddetle/hararetle alkışladılar.
  2. Fiil onaylamak, tasvip etmek.
  3. Fiil beğenmek, takdir etmek.
    I applaud his courage: Cesaretini takdir ediyorum.