1. Fiil uygulamak, tatbik etmek.
  Scientific discoveries are often applied to industrial production methods:
  Bilimsel keşifler çoğunlukla sanayide üretim yöntemlerine uygulanırlar.
 2. Fiil çalıştırmak, kullanmak, istihdam etmek.
  They know where to apply their workers: İşçilerini nerede
  çalıştıracaklarını biliyorlar.
  to apply a sum of money to the payment of a debt: bir meblağı bir borcun ödenmesinde kullanmak.
 3. Fiil ayırmak, tahsis etmek.
  He applies a portion of his salary each week to savings: Her hafta maaşından
  bir kısmını artırıp biriktirir.
 4. Fiil yürürlüğe koymak, yürütmek.
  They applied the new regulations: Yeni tüzüğü yürürlüğe koydular.
 5. Fiil sürmek, sarmak, üstüne koymak.
  to apply a paint to a wall: duvara boya sürmek.
  to apply a bandage
  to a wound: yaraya sargı sarmak.
 6. Fiil dokundurmak, temas ettirmek, tutuş(tur)mak.
  to apply a match to gunpowder: barutu kibritle tutuşturmak.
 7. Fiil bütün dikkatini vermek, hasretmek, adamak.
  He applied himself to the work: Kendini (bütün dikkatini)
  işine verdi.
  to apply oneself to a task: kendini bir göreve adamak.
 8. Fiil lehine/alacak kaydetmek.
  to apply $10 to his bank account: banka hesabına $10 alacak kaydetmek.
 9. Fiil uygulanmak, uygun düşmek, geçerli/varit olmak, yerinde olmak.
  This rule cannot be applied to every
  case: Bu kural her hale uygulanamaz.
  The theory does not apply: Kuram geçerli değildir.
 10. Fiil başvurmak, müracaat etmek, istemek, talep etmek.
  to apply for a job: bir iş için müracaat etmek.

  to apply for a raise: (maaşına) zam istemek.
 11. Fiil üzerine yayılmak, serilmek, sürülmek.
  The plastic coating is esay to apply on any surface: Plastik
  örtü her yüzeye kolayca yayılır.
 12. Fiil yapışıp kalmak, tutmak.
  This paint doesn't apply very easily: Bu boya kolay tutmuyor (yapışmıyor).
Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Dair Ek Protokol İsim, Uluslararası Hukuk
bilgisini uygulamak Fiil
bilgisini uygulamaya koymak Fiil
istinaf etmek Fiil, Hukuk
Adli Yardım İçin Başvuruların İletilmesine Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
bireysel başvuru İsim, Hak ve Özgürlükler
(bir hukuk kuralına) etki tanımak Fiil, Milletlerarası Özel Hukuk
kremlemek Fiil
vantuz çekmek Fiil
bir kanunu uygulamak Fiil
kanunu uygulamak Fiil
yeni bir kanuni standart uygulamak Fiil
yeni bir hukuki standart uygulamak Fiil
belli bir borcu kapatmak istemek Fiil
bir hükmü uygulamak Fiil
kural uygulamak Fiil
her türlü çareye başvurmak Fiil
kıyas uygulamak Fiil
kıyas uygulamak Fiil
başka bir standart uygulamak Fiil
büroya başvurmak Fiil
allık sürmek İsim
mektupla başvurmak Fiil
sansür uygulamak Fiil
ilaçlamak Fiil
birine ilkyardımda bulunmak Fiil
birine ilk yardımda bulunmak Fiil
talip olmak Fiil
(US) maaş artışı istemek Fiil
imtiyaz için başvurmak Fiil
kredi limiti için başvurmak Fiil
süre istemek Fiil
bir işe başvurmak Fiil
işe başvurmak Fiil
iş başvuru sunda bulunmak Fiil
ruhsat başvurusunda bulunmak Fiil
ruhsat başvurusunda bulunmak Fiil
kredi talebinde bulunmak Fiil
ödünç almak için başvurmak Fiil
kredii istemek Fiil
bir kulüp üyeliği için başvurmak Fiil
pasaport için başvurmak Fiil
patent başvurusunda bulunmak Fiil
patent için başvurmak Fiil
izin zni için başvurmak Fiil
izin için başvurmak Fiil
belirli bir mevki için başvurmak Fiil
bir iş için başvurmak Fiil
iş için münhal bir yere başvurmak Fiil
karı kocanın mallarının vergilendirilmesi amacıyla ayrı ayrı kıymet takdir edilmesi için başvurmak Fiil
iş başvuru sunda bulunmak Fiil
mahkeme kovuşturmasının durdurulması için başvuruda bulunmak Fiil
münhal bir yere başvurmak Fiil
sınava girmek için başvurmak Fiil
maaş artışı için başvurmak Fiil
iflas muameleleri için başvurmak Fiil
(marka) iptal için başvurmak Fiil
rızasını almak için başvurmak Fiil
kredi almak için başvurmak Fiil
bir duruşmanın ertelenmesi için başvurmak Fiil
döviz için başvuruda bulunmak Fiil
bilgi almak için başvurmak Fiil
talimat almak için başvurmak Fiil
izin için başvurmak Fiil
izin almak için başvurmak Fiil
(Br) resmen borsada kote ettirmek için başvurmak Fiil
(US) sosyal yardım talep etmek Fiil
vatandaş olarak kayıt olmak için başvurmak Fiil
yoksullar kanunu tahtında yardım için başvurmak Fiil
yoksullar kanunu çerçevesinde yardım için başvurmak Fiil
emeklilik için başvurmak Fiil
emeklilik için başvurmak Fiil
burs için başvurmak Fiil
hisse almak için başvurmak Fiil
hisse satın almak için başvurmak Fiil
birşey için geçerli olmak Fiil
birşeyi etkilemek Fiil
birşeye başvurmak Fiil
birşey için başvuruda bulunmak Fiil
birşeyi ilgilendirmek Fiil
birşeye müracaat etmek Fiil
(bir fuarda) yer için başvurmak Fiil
geçici olarak durdurulması için başvurmak Fiil
döviz için başvuruda bulunmak Fiil
apseye sıcak tatbik etmek Fiil
bütünüyle uygulamak Fiil
şahsen başvurmak Fiil
yazıyla başvurmak Fiil
ilaçlamak Fiil
ilaçlamak Fiil
yeni bir hukuki standart uygulamak Fiil
faizi azaltmak için ödemede bulunmak istemek Fiil
faizi azaltmak için ödemede bulunmayı istemek Fiil
duvara sıva vurmak Fiil
dikkatli davranmak Fiil
allık sürmek Fiil
yaptırım uygulamak Fiil
saldırgan bir ülkeye yaptırımlar uygulamak Fiil
kamu masraflarında kısıntı yapmak Fiil
müzakereyi kapamak Fiil
(Br) zamanaşımı kanununu uygulamak Fiil
zaman aşımı kanununu uygulamak Fiil
vergi oranını uygulamak Fiil
müracaat etmek Fiil
(Br) bir avukata başvurmak Fiil
bir avukata başvurmak Fiil
makama başvurmak Fiil
cebre başvurmak Fiil
bilgi almak için birine danışmak Fiil
birine bilgi almak için danışmak Fiil
vize için konsolosluğa başvurmak Fiil
tahliye kararı için mahkemeye başvurmak Fiil
tahliye emri için mahkemeye başvurmak Fiil
talimat almak üzere mahkemeye başvurmak Fiil
yardım için mahkemeye başvurmak Fiil
bir borcu ödemeye talip olmak Fiil
bir borcu ödemeye talip olmak Fiil
doğru yere başvurmak Fiil
ilgili makamlara başvurmak Fiil
borsada hisse alım-satımı yapma izni için başvurmak Fiil
içeriye müracaat edin
içeriye başvurmakun
kendini vererek çalışmak Fiil
kendini adamak Fiil
çok çalışmak Fiil
frenlemek, fren yapmak.
astar çekmek Fiil
tamamlayıcı bilgi için lütfen
..den ... e kadar uygulamada kalır
bu hükümleri ..den itibaren uygularlar İsim
indirim uygulamak (yapmak)
indirim uygulamak(yapmak)
bir indirim uygulamak(yapmak)
aynı anda uygulanabilir
maaş artışı istemek Fiil
resmen borsada kote ettirmek için başvurmak Fiil
(Br) yoksullar evine kabul için müracaat