1. desteklemek, lehinde konuşmak.
    The boss didn't approve of the plan: Patron, planı desteklemedi.
bir evliliği onaylamak Fiil
bir atamayı yerinde bulmak Fiil
birini tasvip etmek Fiil
birinin birşey yapmasını uygun bulmak Fiil
birinin birşeyi yapmasını onaylamak Fiil
birinin birşey yapmasını uygun görmek Fiil
birinin birşey yapmasını münasip bulmak Fiil
birinin birşey yapmasını tasvip etmek Fiil
birşeyi uygun görmek Fiil
birini tasvip etmek Fiil
birini onaylamak Fiil
birşeyi uygun bulmak Fiil
birşeyi tasvip etmek Fiil
birini münasip görmek Fiil
birşeyi münasip bulmak Fiil
birşeyi onaylamak Fiil
birini kabul etmek Fiil
yönetim kurulu üyelerinin fiillerini onaylamak Fiil
yönetim kurulu üyelerinin faaliyetlerini onaylamak Fiil
sermaye artışını onaylamak Fiil
hükümet politikasını genellikle onaylamak Fiil