1. Geçişli Fiil (a) sanmak, farzetmek.
  I assume that he will come: Sanırım gelecek.
  Let's assume that such
  is the case: Farzedelim ki keyfiyet budur. (b) saymak, addetmek, telâkki etmek, (c) hükmetmek, sonucuna varmak, istintaç etmek.
  to assume the existence of … : … in varlığına hükmetmek.
 2. Geçişli Fiil üstüne almak.
  to assume all risks: bütün riskleri üstüne almak.
 3. Geçişli Fiil deruhde etmek, (iktidarı vb.) elde etmek, ele geçirmek.
  to assume power/authority: iktidarı/yetkiyi
  elde etmek.
  You will assume your new duties tomorrow: Yarın yeni görevin(iz)e başlayacaksın(ız).
 4. Geçişli Fiil almak, takınmak.
  to assume a name: bir ad takınmak.
 5. Geçişli Fiil hal(ini) almak, arzetmek.
  He expected the situation to assume a threatening character: Durumun
  tehditkâr bir hal almasını bekliyordu.
 6. Geçişli Fiil (tavrını) takınmak, … gibi görünmek.
  He assumes a well-informed manner but in fact knows very little:
  Herşeyden haberi varmış gibi görünür, fakat aslında çok az şey bilir.
 7. Geçişli Fiil benimsemek, sahip çıkmak, üstüne alınmak, sahip olmak.
  to assume ownership: mülkiyetini üstüne
  almak.
  to assume an obligation: yüküm/taahhüt altına girmek.
 8. Geçişli Fiil (başkasının borcunu/yükümlülüğünü) üzerine almak.
 9. Geçişli Fiil (şüphe götürmez şekilde) telâkki etmek.
 10. Geçişli Fiil giymek.
  to assume the crown: taç giymek.
borcun nakli İsim, Medeni Hukuk
başkasının borçlarını üstlenmek Fiil
tecessüm etmek Fiil
bir borcu üstlenmek Fiil
bir görev üstlenmek Fiil
bilgiç tavırlar takınmak Fiil
ipotek teminatı vermek Fiil
bütün borçların kişisel sorumluluğunu bir başkasının üstlenmiş olduğu
üzerinde ipoteği olan gayri menkulün mülkiyetini kabul etmek Fiil
kendine bir ad takmak Fiil
bir ad takınmak Fiil
kendine bir isim takmak Fiil
hak iktisap etmek Fiil
haksız olarak bir hak iktisap etmek Fiil
bir hak iktisap etmek Fiil
her bir zararın belli bir miktarını üstlenmek Fiil
bir mirasa konmak Fiil
tehditkâr bir tavır takınmak Fiil
horozlanmak Fiil
bir unvan almak Fiil
bir ünvan almak Fiil
unvan almak Fiil
bütün riskleri üstlenmek Fiil
bütün riskleri göze almak Fiil
bütün riskleri üstlenmek Fiil
her türlü rizikoyu göz önüne almak Fiil
hava takınmak Fiil
bir mevkie geçmek Fiil
bir göreve geçmek Fiil
kontrolü ele almak Fiil
kontrol sahibi olmak Fiil
borçları üstlenmek Fiil
bir işin yönetimini üstlenmek Fiil
gözünde büyümek Fiil
bir şeyin sorumluluğunu üstlenmek Fiil
yeni kayyumlar tespit etmek Fiil
yükümlülükler üstlenmek Fiil
yükümlülük altına girmek Fiil
iktidarı ele almak Fiil
yetkiyi ele geçirmek Fiil
sorumluluk sahibi olmak Fiil
sorumluluk almak Fiil
sorumluluğu üstlenmek Fiil
yetkisiz olarak bir hak almak Fiil
(Br) menkul değerleri idare etmek Fiil
birinin adı altında iş yapmak Fiil
birinin mevkiini sağlamlaştırmak Fiil
birinin mevki iinısağlamlaştırmak Fiil
farz edelim ki İsim
başkan olmak Fiil
başkanlık mevkiine geçmek Fiil
kontrolu ele almak Fiil
kontrolü ele almak Fiil
mahkemede savunmayı üstlenmek Fiil
ceza davasını üstlenmek Fiil
bir teşebbüsün yönetimini üstlenmek Fiil
işlerin idaresini üstlenmek Fiil
başkanlığı devralmak Fiil
hükümet idaresinin dizginlerini ele geçirmek Fiil
yönetimin dizginlerini ele geçirmek Fiil
sorumluluk üstlenmek Fiil
hâkim rolü üstlenmek Fiil
hâkim rolü üstlenmek Fiil
suçlayan kişi rolünde olmak Fiil
... haline gelmek Fiil
cevher yumurtlamak Fiil
farz edelim ki İsim
farz edelim ki İsim