basic industry

  1. temel sanayii (demir , çelik , kimya vb
  2. temel endüstri
  3. ana sanayi
  4. temel sanayi I
temel sanayi sektörü