basic period (special drawing rights)

  1. (özel çekme hakları) tahsisat dönemi
  2. (vergilendirme) vergi matrahı takdir süresi