basic tax rate

esas tarife üzerinden vergi ödemek Fiil
ana tarifeden vergi ödemek Fiil