be bound by one's promise

  1. Fiil sözüyle yükümlülük altına girmek
  2. Fiil söz üyle yükümlülük altına girmek