be compulsorily detained under the mental health act

  1. Fiil Akıl Sağlığı Kanunu çerçevesinde zorunlu olarak tımarhaneye kapatılmak