1. bedevi, çölde yaşayan göçebe Arap.
  2. göçebe.
  3. bedevilere özgü.
  4. bedevilik, göçebelik.