1. Geçişli Fiil ihanet/hiyanet etmek, hainlik yapmak, ele vermek.
  The traitor betrayed his country.
 2. Geçişli Fiil kötüye kullanmak, suiistimal etmek.
  to betray a trust/confidence: güveni kötüye kullanmak, emniyeti
  suiistimal etmek.
  He has betrayed our trust.
 3. Geçişli Fiil yanıltmak, aldatmak, yanlış yola sevketmek/saptırmak.
  to betray someone into error: bir kimseyi
  hataya sevketmek.
  She betrayed her friends.
 4. Geçişli Fiil (farkında olmadan) açıklamak/ifşa etmek, (sırrı) açığa vurmak.
  to betray a secret.
  His speech
  betrayed the fact that he had been drinking: Konuşması sarhoş olduğunu açığa vurdu.
 5. Geçişli Fiil (düşmana) teslim etmek.
  to betray somebody into enemy's hands.
 6. Geçişli Fiil izhar etmek, açıkça göstermek, ortaya koymak.
  His mistakes betrayed his lack of education.
 7. Geçişli Fiil iğfal etmek, baştan çıkarmak, iğfal edip terketmek/yüzüstü bırakmak.
bilgisizliğini açığa vurmak Fiil
bir dosta ihanet etmek Fiil
sır ele vermek Fiil
ifşa etmek Fiil
birini düşmana teslim etmek Fiil
devlet sırrını açığa vurmak Fiil
emniyeti suistimal etmek Fiil