bir şeyle paralel olmak

  1. Fiil to run parallel with sth