birine hayatın gerçeklerini göstermek

  1. Fiil to remove the scales from sb's eyes