sektörsınırı
sınır işareti
sınır direği
geçiş üstünlüğü geçiş yeri