beyin yıkama(k), inançlarını tamamen değiştirme(k).
He was brainwash = brain-washed into believing
that … : Şuna tamamen inandırılmıştı ki …
brainwasher: beyin yıkayan, inançlarını tamamen değiştirten.
beyin yıkama(k), inançlarını tamamen değiştirme(k).
He was brainwash = brain-washed into believing
that … : Şuna tamamen inandırılmıştı ki …
brainwasher: beyin yıkayan, inançlarını tamamen değiştirten.